Een Due Diligence Data Room ben de plaats waar jouw bedrijf kopieën plaatst van de financiële, juridische en zakelijke documenten die een geschiedenis plus toekomst betreffende het handelsbedrijf bepalen, zodat potentiële beleggers kunnen beoordelen voordat ze een formeel aanbod indienen. Een ‘due diligence’-gegevensruimte zijn toegankelijk voordat online data room potentiële kopers of investeerders na goedkeuring door de verkoper en na ondertekening van dezelfde Non Disclosure Agreement (NDA). De investeringsbankier die het verkoper vertegenwoordigt, is verantwoordelijk voor u identificeren betreffende levensvatbare kopers / investeerders, het beveiligen van ondertekende NDA’s plus het plannen van toegang tot het gegevens van de data van het due diligence-gegevens. Er bestaan twee soorten Due Diligence-datakamers: Traditional Due Diligence Data Rooms en Virtual Due Diligence Data Rooms. Pro’s plus Con’s van beide type dataruimtes zijn te tegenkomen op het pagina Traditional Due Diligence Data Rooms vs. Virtual Data Rooms. De onderstaande pagina’s bevatten een gedetailleerde due diligence-checklist die ben samengesteld eruit vele jaren betreffende M ampersand A-projecten. Alhoewel dit een van de meest uitgebreide en uitgebreide due diligence-checklists is die gratis bij internet beschikbaar zijn, dienen u jouw advocaat plus investeringsbank raadplegen, omdat zij waarschijnlijk dezelfde paar aanvullende suggesties moeten hebben.

vdr providers

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS DUE DILIGENCE CHECKLIST & Vdr dataroom

  • Een lijst van elke directe of indirecte dochteronderneming van het Vennootschap.
  • Kapitalisatie van de Vennootschap die het reeks geautoriseerde aandelen van iedere klasse alsof serie betreffende aandelenkapitaal, het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen betreffende dergelijke aandelen en de recordbezitters van dergelijke aandelen toont. Certificaat of statuten en statuten van u bedrijf, alsof artikelen betreffende organisatie plus operationele afspraak die met kracht zijn.
  • Notulen met de vergaderingen van de aandeelhouders ofwel leden met de Vennootschap, de raad van bestuur of beslist comité daarvan, gedurende het laatste 3 jaar.
  • Alle overeenkomsten onder aandeelhouders alsof leden van de Vennootschap met betrekking tot management, eigendom alsof zeggenschap betreffende de Vennootschap.
  • Alle documenten die zijn aangegaan voor of verband houdend aan voorafgaande financieringen of aandelenemissies van het Onderneming, ingesloten, maar niet beperkt tot, Stock Purchase Agreements, Aandeelhoudersovereenkomsten en Registratie Rechten Afspraken.
  • Alle correspondentie en overeenkomsten tussen alsof tussen de Vennootschap en de bestuurders of functionarissen van de Vennootschap met betrekking tot schadeloosstelling, werkgelegenheid, leningen of voorschotten.
  • Voorraadboeken, magazijnboekingen en andere voorraadadministratie van het onderneming.
  • Een lijst aan opties, inkooprechten en warrants uitgegeven maar door het bedrijf aan vermelding betreffende de gegevens van een houder, de aantal uitgegeven opties, rechten of warrants, de toegekende datum, de optie alsof aankoopprijs plus de positie van de houder bij het Bedrijf, samen met kopieën betreffende optie-, recht- of warrantovereenkomsten.
  • Een adreslijst met de locaties betreffende alle terreinen, gebouwen plus andere verbeteringen die zijn gehuurd alsof eigendom is van het bedrijf.

Alle materiële overheidsvergunningen, licenties of autorisaties en bijbehorende correspondentie met het handelsbedrijf. De stijgende populariteit met virtuele dataruimten heeft geleid tot een toename van het hoeveelheid leveranciers van virtuele dataroom, wat zegt dat VDR’s niet moeilijk te vinden zijn. Maar de uitgebreide reeks opties kan leiden tot langduriger verwarring plus onzekerheid aangaande de belangstelling of jullie de passende VDR kiest voor jouwe bedrijf. Om ervoor erbij zorgen datgene u volkomen vertrouwen hebt in de VDR van uw bedrijf en volkomen gebruik kunt maken betreffende de voordelen die het biedt. Virtuele dataruimten zijn een integraal onderdeel geworden van M & A-transacties, omdat bureaus vinden datgene hun regelmatig groter wordende gegevens moeten worden beheerd en gedeeld op beslist manier die tijd bespaart, de efficiëntie verbetert plus de beveiliging verbetert. Sinds de introductie tien tijdsperiode geleden, hebben virtuele dataruimten moeizame en papierzware due diligence processen vervangen, wat vaak resulteerde in hogere waarderingen en kortere dealcycli.

¿Necesita ayuda?